Secretariaat het geheugen van de vereniging

Communicatie is essentieel bij het goed laten functioneren van de vereniging. De secretaris is dan ook een belangrijk aanspreekpunt binnen Palmare, zowel voor het bestuur onderling als tussen bestuur en leden.

Het secretariaat organiseert en notuleert de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, beantwoord inkomende post en mails van bijvoorbeeld de gemeente, de NOB of mogelijke nieuwe leden en archiveert deze. De secretaris verzorgt ook de ledenadministratie, houdt deze up-to-date en stelt regelmatig een bijgewerkte ledenlijst beschikbaar aan de leden.
 
Als je lid wilt worden van Palmare kan het secretariaat je informatie verschaffen over zaken als contributie, de opleidingen, de activiteiten en de NOB, of je voor een antwoord doorverwijzen naar de juiste persoon binnen de vereniging.
 
Interne informatie die aan alle leden is gericht loopt, zoals de uitnodigingen voor evenementen, loopt eveneens via de secretaris.
 
Je kunt je voorde hierboven genoemde zaken en verdere informatie wenden tot Sandra Duiveman, de secretaris.