Palmare hecht veel belang aan de veiligheid van haar leden. Om die reden zijn alle leden verplicht om jaarlijks een reanimatiecursus te volgen. Dat gebeurt in de regel in februari of maart, steeds voorafgaand aan het buitenduikseizoen.

Dit jaar vond dat plaats in Museum Swaensteyn, waar we van een riante ruimte gebruik kunnen maken.

Peter de Boer leidde ons voor het vierde achtereenvolgende jaar op zijn eigen unieke manier door de stof. Door zijn werkzaamheden op een ambulance heeft hij veel ervaring met reddende handelingen. Op een indringende, maar amusante manier weet hij deze over te brengen op de Palmare-leden. Hij doet dat vooral door vragen te stellen en ons zelf te laten nadenken over problemen en ons zelf oplossingen te laten aandragen. Een buitengewoon effectief leerproces.

Op zijn eigen, onnavolgbare wijze maakt hij gebruik van dingen die spontaan naar voren komen. Een van de leden heeft last van suikerziekte en dat is voor Peter meteen een aanleiding om hierop in te gaan, de specifieke kenmerken te noemen en aan te geven hoe je daar als hulpverlener mee moet omgaan.

Een ander lid is ICD-drager. Een ICD of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator lijkt op een pacemaker, maar is aanmerkelijk gecompliceerder. Via geleidingsdraden naar het hart registreert de ICD voortdurend informatie over hartritme en -functie. Hij werkt als een kleine computer. Wanneer het normale hartritme verandert, registreert de ICD de informatie in de vorm van een grafiek die door de arts kan worden uitgelezen. Bij hartstilstand kan het apparaatje als AED werken en levensreddende schokken toedienen om het hart wer in het juiste ritme te krijgen. Peter legt uit waardoor hartfalen kan optreden en hoe de hulpverlening hiemee moet omgaan.

Er zijn ook praktijkoefeningen, waarbij daardwerkelijke levensbedreigende situaties worden nagespeeld en waarop door de hulpverlener op correcte wijze moet worden gereageerd.

Ook het gebruik van de AED, de Automatische Externe Defibrilator komt aan de orde. Met behulp van een oefenapparaat wordt uitgelegd hoe de werking is en wat de hulpverlener moet doen. Dat blijkt uiterst simpel: LUISTEREN naar wat het aparaat zegt en dat LETTERLIJK uitvoeren.

Al met al een buitengewoon leerzame avond, waardoor Palmare leden met een gerust gevoel het water weer in kunnen.

Reanimatie2017 1

Reanimatie2017 2

Reanimatie2017 3 

 

Arthur Palache